Warunki korzystania

Decydując się na korzystanie z naszych usług akceptują Państwo poniższe warunki współpracy.


1. Czas realizacji ustalany jest indywidualnie w zależności od rodzaju produktu, ilości, sposobu znakowania(standardowo większość produktów z naszej oferty posiada czas realizacji nie przekraczający 8 dni roboczych)
2. Za pierwszy dzień realizacji uważamy dzień następujący po dniu w którym została zaakceptowana wizualizacja, na koncie została zaksięgowana wpłata a Klient otrzymał potwierdzenie przekazania do realizacji.
3. Za ostatni dzień realizacji uważamy dzień wysyłki zamówionych materiałów.
4. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z winy firm kurierskich.
5. Koszt przesyłki w przypadku zamówień większych ilości lub kilku produktów może być ustalany indywidualnie.
6. Akceptacja wizualizacji musi zostać dokonana droga pisemną.
7. Akceptacja wizualizacji oznacza że Klienta zapoznał się z wizualizacją i nie wnosi do niej żadnych uwag.
8. Po akceptacji wizualizacji przez klienta (jeżeli wizualizacja jest zgodna z produktem końcowym) reklamacje dotyczące błędów, rozmieszczenia itp rozpatrywane są negatywnie.
9. Zastrzegamy sobie prawo do zmian cen bez uprzedzenia, nie dotyczy to zamówień przyjętych już do realizacji.
10. W przypadku braku produktów w magazynie klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
11. Na wykonane projekty wystawiana jest faktura VAT nawet w przypadku jeżeli zamówienie nie doszło do skutku. Koszt ten w przypadku wznowienia realizacji nie jest ponownie naliczany chyba, że nastąpiły istotne zmiany w projekcie.
12. Agencja reklamy zastrzega sobie prawo do publikacji publikacji zdjęć przedstawiających zamówienia zrealizowane ze znakowaniem Klienta.
13. Przy dostawie może wystąpić rozbieżność w ilościach. Zamówienia z danego asortymentu mogą zostać zrealizowane w ilościach +/- 1% zamówionych produktów.
14. W przypadku wystąpienia większych różnic na brakujący towaru wystawiana jest faktura korekta.
15. Przygotowane projekty graficzne są własnością agencji reklamy i nie są udostępniane w wersji umożliwiającej przekazanie do druku lub są udostępniane za dodatkową opłatą.
16. W przypadku jeżeli kurier dwukrotnie nie dostarczył przesyłki kolejna próba jak również magazynowanie przez firmę kurierską są płatne.
17. W przypadku sporu naszą intencją jest rozstrzyganie wszelkich ewentualnych sporów dotyczących reklamacji, niewywiązania się z umowy lub przeterminowanych płatności w drodze polubownej. Jeżeli wypracowanie rozwiązania polubownego nie będzie możliwe, Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego dla siedzimy agencji reklamy.
18. Znakowanie wykonywane jest na podstawie grafiki wektorowej.
19. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia wnętrza przesyłki, należy niezwłocznie sporządzić i podpisać – wspólnie z kurierem – protokół szkody.
20. Jeśli opóźnienie jest większe niż 14 dni roboczych zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
21. Zamówienia realizowane są na podstawie przedpłaty, wyjątkiem mogę być instytucje publiczne nie posiadające możliwości dokonania przedpłaty.
22. Faktury VAT są wystawiane w dniu wysyłki zamówienia.
23. W kwestiach nieunormowanych, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego bądź właściwe przepisy aktów szczególnych.

data ostatniej aktualizacji:

02 wrzesień 2016

Wszystkie ceny zł netto. należy doliczyć 23% VAT

[dodano 15.09.2017] od 15.09.2017 został wprowadzony nowy regulamin dostępny pod poniższym adresem:

Regulamin od 15.09.2017 [LINK]